torsdag 31 januari 2013

Gemensamt asylsystem i EU


Diskussionerna om ett gemensamt asylsystem i EU har pågått sedan Balkankriget i slutet av 1990-talet. Då tog Sverige emot 82 000 flyktingar därifrån under ett enda år. Vissa regler har antagits, men i praktiken har det varit svårare. Igår var jag på stipendieresa till Bryssel för att vara med på ett seminarium särskilt för journalister från alla medlemsländer. Nu är det bara någon månad kvar tills ett förslag ska klubbas. Ett syfte med de gemensamma reglerna är att flyktingar ska tas emot på ett humanitärt och rättssäkert sätt. Vilket inte är fallet idag. Cecilia Wikström, FP, sa klart ifrån att det får bli slut på att behandla människor som flyr undan förföljelse och krig sämre än kriminella och låsa in dem. Det vet vi har skett/sker både i Grekland, Malta och Italien.Ett annat syfte med de nya reglerna är att få till stånd en större solidaritet mellan medlemsländerna. 10 av de 27 medlemmarna, tar idag emot 95 % av de flyktingar som beviljas asyl i EU. Så kan det inte fortsätta menar en bred majoritet i parlamentet, även de konservativa är med. Så kommer jag hem och läser i den pinfärska Dagens Samhälle att en av tre toppmoderater i kommunerna vill begränsa det svenska flyktingmottagandet. Hur ser det ut med solidariteten mellan de svenska kommunerna, varför tar vissa inte några flyktingar och andra väldigt många? Har vi ett EU i miniatyr här?
På bilderna ser du Cecilia Wikström som deltog i paneldebatt och Anna Maria Corazza Bildt som minglade med ledarskribent Lars Ströman från Nerikes Allehanda. NA är den tidning som skriver mest om EU-frågor, näst efter DN.

PS. Det tog ganska lång tid men nu i juni är beslutet taget. Här på flyktingbloggen kan du läsa vad Anna Hedh (S) tycker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera här