måndag 13 augusti 2012

Han ser snäll ut

Och han har ett extremt svårt och viktigt jobb, Håkan Ceder. Han ska förbereda så att den nya myndigheten med namnet Ersättningsnämnden kan börja jobba 1/1-2013. Då kommer de som utsatts för allvarlig vanvård när de varit omhändertagna av samhället som barn mellan 1920 och 1980 att kunna söka om ersättning. Akter ska grävas fram ur kommunernas arkiv och muntliga förhandlingar ska hållas. 7500 beslut räknar man  med ska fattas av denna domstolsliknade myndighet. Men ingen vet hur många som kommer att söka. Alla som bedöms uppfylla kriterierna kan kvittera ut 250 000 kronor som ett symboliskt plåster på såren. Många kommer att bli besvikna för att de inte uppfyller kraven tror Anne Skånér, f d ordförande för Samhällets Styvbarn. Hennes pappa lämnade henne på barnhem när hon var tre år. Där blev hon kvar tills hon var stor nog att klara sig själv.  Läs mer i nästa nummer av Socionomen.