torsdag 19 maj 2011

Mindre tvång i psykiatrin

Roger Ekelin som är sjuksköterska och Erik Eklund som är överläkare jobbar på PIVA, psykiatriska intensivvårdsavdelningen i Kalmar. Dit kommer människor akut med psykoser och djupa depressioner. Ibland i kombination med missbruk. Men Erik behöver inte ge lika många tvångsinjektioner längre och både avskiljningar och bältesläggningar har blivit färre. Ett medvetet arbete med att minska vårdspringet och helt enkelt vara mer med patienterna för att se tidiga tecken och undvika destruktiva beteenden ligger bakom. Läs mer om tvånget i psykiatrin i i min artikel i sommarnumret av Socionomen.