söndag 30 december 2007

Elevinflytande - en vuxenfråga?

Har det hänt något med elevinflytandet? Kan eleverna bestämma hur skolgården ska se ut eller ordna fester om de vill? Eller är elevinflytandet bara ett rollspel i demokrati styrt av de vuxna? Jag har träffat skolbyråkrater och elevrepresentanter som vill ge eleverna möjligheter att påverka sin vardag i skolan. Läs artikeln i Aktiva Skolföräldrar 1 2008.

På Famnen frågar vi vad flickorna själva vill

Famnen är en stödverksamhet i Uppsala för ungdomar med dubbel kulturell uppväxt. Två språk, dubbel uppsättning seder och traditioner är positivt men kan också leda till konflikter i familjen. Olika uppfattningar om sexualitet, äktenskap och den personliga friheten kan föra med sig hot eller våld. Då behövs hjälp för flickorna att veta vad de själva vill och för familjerna att förändras. Läs om Famnens verksamhet, om deras alldeles nya handbok och om Hussien Abowarrad som är nyckelperson i Famnens nätverk . Kommer i Socionomen 30 januari.

Fältarbetet fyller 50 år

För 50 år sedan gick det en tinnervåg över Göteborg. Det var anledningen till att den förste fältarbetaren Jan Cederlöf anställdes för att jobba uppsökande med ungdomar i deras egna miljöer. Mycket är sig likt i det uppsökande arbetet idag. Fortfarande handlar det om att nå ungdomar i deras offentliga liv, när de träffas spontant eller planerat, ute på stan. I Socionomen kan du läsa om hur fältarbetet utvecklats under 50 år.

torsdag 20 december 2007

Goa med barn

Sofia French och jag åkte med våra söner till Goa. Vi bodde i ekohyddor och kom hem avkopplade efter sol, bad, yoga, fantastiskt god mat och intryck av ljud, dofter och färger att bära med oss i vintermörkret. Sofia kommer att publicera en artikel i "mama" om resan. Med många bilder av mej hoppas jag. Och så blir det också ett reportage av Sofia och mej tillsammans i Aftonbladet om just hur det är att åka till Goa med barn. Båda reportagen kommer hösten 2008, lagom till säsongen börjar. Grabbarna tyckte nog det allra, allra bästa var hundarna Rocky och Daisy som följde oss vart vi än gick. Fast hundarna vågade inte simma lika långt ut som barnen!