söndag 25 mars 2012

Vad våld gör med hälsan

Nyligen dödades en kvinna i Malmö av mannen hon hade barn med och hade bestämt sig för att lämna. Han hade släppts fri av domstolen i avvaktan på ett fängelsestraff för tidigare våld mot henne. 17 kvinnor dödas varje år i Sverige av sina män eller f d män.

Det dödliga våldet kan ses som toppen på ett isberg av ett stort folkhälsoproblem menar Anna Berglund, kvinnoläkare och expert på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, i Uppsala.

– Många kvinnor som lever med våld i hemmet söker vård upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symptom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram.

I min kommande artikel i tidningen Genus berättar hon mera om vilka olika symptom och sjukdomar våldsutsatthet kan föra med sig. Trots att sambanden är kända ställer inte vårdpersonal frågor om våld till kvinnorna.

måndag 12 mars 2012

Mediedag med familjehemskonsulenter

Hur gör vi för att möta media på bästa sätt? Vad får vi säga och inte? Hur förbereder vi oss inför en eventuell kris i vår närhet? Det var frågor som Familjehemspoolen bjudit in Staffan Olsson och mig för att lära sig mer om och diskutera. Vi hade en intressant eftermiddag tillsammans i Mjölby. Staffan Olsson är expert på offentlighet och sekretess och jag fick berätta hur vi journalister tänker. När vi skulle illustrera en riktig mardröm ställde Åsa Wahlberg, familjehemskonsulent från Ulricehamn, upp som intervjuoffer. Det var modigt och ledde till en bra diskussion.