tisdag 23 juli 2013

Ta ansvar för placerade barn

När jag läser Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) debattartikel Debatten om de placerade barnen måste nyanseras, blir jag bedrövad. Det oroar mig att SKL ser behov av att försvara sig. Det är inte det som behövs. Det som behövs är att ansvariga erkänner de misstag som gjorts tillbaka i tiden, inser att misstag fortfarande görs och samtidigt inför framtiden förmedlar hopp, kunskap och en äkta vilja att göra precis allt som står i deras makt för de barn som har ett extra svårt utgångsläge och där samhället ikläder sig rollen som förälder.

För några år sedan bestämde vi oss för att göra en bok, min journalistkollega och vän, Anna Kakuli och jag. Vi hade båda skrivit många artiklar om de mörka sidorna i den sociala barnavården. Vi hade också skildrat goda exempel på verksamheter som fungerar. Kerstin Wigzell hade nyligen kommit med sin Barnskyddsutredning, flera uppmärksammade fall av vanvård var aktuella, Vanvårdsutredningen kom med sin första delrapport. Vi anade vilken debatt slutrapporten skulle leda till. Vi kände att det vi skrev om var oerhört tungt. Samtidigt tror vi i grunden på kommuner och alla som jobbar där, både politiker och tjänstemän. Framförallt önskar vi att alla barn ska få en bra uppväxt. Vi ville förmedla hopp till alla som gör sitt allra bästa för de här barnen. Men också kunskap. Vi ville att det bästa av aktuell forskning och praktik skulle komma så många placerade barn som möjligt till godo genom vår bok. Vi ville berätta hur viktig varje länk i kedjan är. Om en länk brister måste de andra fungera, då undviker vi att det går riktigt illa. Det som drev oss var hoppet om förbättring. Men inte en sekund tillät vi oss att glömma vanvården och bristerna, det var hela tiden fonden. Så länge barn fortsätter att fara illa när samhället tagit över föräldraansvaret kan ingen luta sig tillbaka och säga att vi gör det bästa vi kan.
Boken heter Ett annat hemma- om samhällets ansvar för placerade barn, (Gothia 2011). Den tar upp:
 • den sociala barnavårdens historia och framtid
 • rekrytering av familjehem
 • utbildning och stöttning av familjehem
 • hur oerhört viktig skolan är som skyddsfaktor
 • brister i hälsovård 
 • vad placerade barn själva berättat efter avslutad placering
 • hur man kan bli bättre på att lyssna på dem det handlar om
 • den svåra relationen mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna
 • svårigheterna att upphandla ungdomsvård 
 • krishantering och 
 • ansvaret mellan politiker och tjänstemän. 
                                                                                                     
Jag är vansinnigt stolt över den och över det arbete vi, och alla medverkande, la ner. Har den då blivit någon kioskvältare ute på socialförvaltningarna? Obligatorisk kurslitteratur på landets alla socionomutbildningar? Har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppmärksammat kommunerna på den? Svaren på alla frågorna är nej. Men debatten pågår och det är bra. Kan vårt bidrag bli en pusselbit för någon någonstans är jag nöjd. För alla goda krafter behövs. Senast i våras kom en ny oroväckande rapport från Socialstyrelsen.

PS. Jag har en kollega/vän som är adopterad, Sofia French. När det blev debatt om den forskning som visade liknande överrisker  för adopterade barn, som de vi också ser för placerade barn, bestämde hon sig tillsammans med Astrid Trotzig för att nyansera bilden. Det blev antologin Hitta hem.Vuxna adopterade från Korea berättar (Wahlström och Widstrand 2003). Jag ser fram emot en liknande antologi  - skriven av de placerade barnen själva. Inte av SKL.

söndag 14 juli 2013

Djursholm, en oskriven lag om framgång

Även för dem som har problem under uppväxten i Djursholm går det ofta bra senare i livet. Det finns stöttande nätverk, mycket självförtroende, nästan en oskriven lag om framgång. Men sociala problem finns förstås också här i Sveriges rikaste område.Alkoholmissbruk är det vanligaste problemet, säger Margareta Heimer, socialdirektör i Danderyd. Maria Korpskog har intervjuat henne i en artikel som vi skrivit tillsammans i Socionomen. Den kan du läsa här. I papperstidningen finns sedan också en fördjupande text just om missbruk och en om vårdnadskonflikter i Djursholm/Danderyd. Det kan bli hårda sådana när det finns mycket pengar att bråka om och en fin fasad rämnar.

En sak som är speciell i Danderyd är att gruppen adopterade är större än riksgenomsnittet, även om antalet adoptioner nu minskar dramatiskt i hela landet. Resursstarka föräldrar finns på plussidan men det är också en riskfaktor att växa upp i en högpresterande miljö.
– Det finns så starka förväntningar på att bi lyckad och duktig. Det kan vara tufft för ett barn som varit med om flera separationer, säger familjerättssekreteraren Nina Stenbom i min text.


fredag 5 juli 2013

Debutant i Almedalen

Nu har jag varit där. I Visby tillsammans med 12 000 politiker, journalister och påverkare. Det var intressant, lärorikt och roligt. Det gav också mersmak för Gotland som jag inte besökt på över 10 år. Jag hade glömt att det är så fantastiskt vackert. Nästa år blir det semester där!

Tiden från måndag till fredag gick oerhört snabbt. Jag har såklart varit på seminarier. Några av dem har jag skrivit kort om på SocialAktion. Andra mognar kanske till artikelidéer längre fram, ytterligare annat får ses som ren fortbildning. Det var svårt att bestämma om jag skulle gå på sånt som jag brukar gå på och som jag ofta skriver om eller om jag skulle ta chansen att gå på helt andra grejer. Det blev både och. Jag har lyssnat på partiledarnas tal. Först var jag väldigt besviken på retoriken, sen blev det bättre.Jag tyckte mycket om Idrottens dag med alla pröva-på aktiviteter. Visst har jag minglat, men ja, så speciellt var väl inte just det. Roligast var att stöta på gamla bekanta även om jag såklart också knöt några nya kontakter. Och något rosédrickande såg jag inte på dagtid. Jag är besviken över att jag inte lyckades få smaka den alkoholfria Almedalsdrinken, den fanns inte någonstans där jag frågade efter den.

Jag uppskattade aktionen att göra ett begravningståg och begrava den svenska vapenexporten på stranden. Jag njöt av cykelturen till Leva Kungslador och den goda vegetariska buffén där. Och avslutningskvällens cykeltur till Visby Strandby ackompanjerad av solnedgången i havet blev en fin avrundning.


Heidi ”Armbryterskan från Ensamheten” Andersson lär Felice 6 år hur man bryter arm.Närmre Almedalsdrinken än såhär kom jag inte. Klicka på bilden så kan du läsa ingredienserna. Foto: Rolf Jönsson. Han tog förresten 30-talet såna här bilder på olika tröjbudskap. Dem skulle jag lägga som en bildspelsserie om jag hade den funktionen här...