onsdag 1 juni 2016

Almedalen - arrangör - äntligen!

Det kanske blir once-in-a-liftetime. Men nu ska här ordnas seminarium. Letar nu efter politiker, d v s ansvarstagare, som vill delta i detta samtal:

Vanvårdsersättning - en misslyckad upprättelse

Arrangör:
Tidningen SocialPolitik
Dag:
7/7 2016 13:00 - 14:30

Plats:
S:t Klemens kyrkoruin, Smedjegatan 5CErsättningsnämnden skulle ge barn som vanvårdats i fosterhem och på barnhem upprättelse. Men 54% av dem som sökt ersättning har fått avslag och pengar återgår till staten. Flera grupper uteslöts från möjligheten att söka. Hur kunde det bli så? Vad kan vi göra nu för att staten ska ta sitt ansvar?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Det skulle bli ett erkännande, och ett ansvarstagande, för de nu vuxna barn där staten övertagit föräldraansvaret och sedan misslyckats med att skydda dem. Men det blev istället en stor besvikelse. Av dem som vanvårdats i fosterhem och barnhem mellan 1920 och 1980 och sökt ersättning fick mer än hälften nej. Lagen tillämpades alltför strikt och ingen möjlighet till överprövning finns. De som placerats efter 1980 fick inte ens möjlighet att söka. Det gäller författaren Sofia Rapp Johansson som tillsammans med sin syster istället vänt sig till domstol för att få sin sak prövad. Resultatet blev avslag och en skuld till staten för rättegångskostnader på 250 000. Finska krigsbarn har heller inte omfattats då deras placeringar setts som frivilliga. Vad kan vi göra nu för att en upprättelse värd namnet ska komma till stånd?
Medverkande:
  • Göran Johansson, Chef för Vanvårdsutredningen
  • Thomas Kanger, Författare och journalist, Mannen bakom filmerna Stulen barndom och Barnhemmens döttrar
  • Anne Skånér, Bloggare och debattör, f d ordförande i samhällets styvbarn
Kontaktperson  Anna Fredriksson, redaktör, Tidskriften SocialPolitik, 0707929627

Tillägg 4/6 Nu har vi iaf 
en politiker. Och här är länken.

Uppdatering 17/9.
Allt gick bra! Ni kan se och höra oss här. 
Och här en bild på mig och Roland Utbult (KD) en av paneldeltagarna.