torsdag 17 mars 2011

Skolan viktig för barn i samhällsvård

Hjälp placerade barn att klara sig bättre i skolan. Det var temat för seminariet som vi hade på Gothia för att lansera "Ett annat hemma - om samhällets ansvar för placerade barn". På teckningen (gjord av Per Lublin) syns en av huvudtalarna Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete. Han vet allt om alla överrisker för elände som placerade barn har. Han tror också stenhårt på skolan som skyddsfaktor. Helsingborg har omsatt hans forskning i en modell för att stötta barnen. Skolpsykologen Kristin Hinze berättade om SkolFam som lyft placerade barns resultat i matte och svenska men också deras kognitiva förmågor. Det ni! Det kommer artiklar om SkolFam i Dagens Samhälle och i Psykologtidningen snart. Och så finns det ju ett helt kapitel i boken om SkolFam - och ett kapitel av Bo Vinnerljung.

lördag 12 mars 2011

Barnrättsdagarna

Morgan Alling stod på scenen på barnrättsdagarna i Örebro och berättade om hur uppväxten på barnhem och i fosterhem påverkat hans liv. Carolina Lindberg och jag stod i Gothias monter med våra böcker. Morgan berättade hur hans krig nu tagit slut. Han har försonats med sin uppväxt där han for illa men han kände igen sig i de ungdomar som tidigare under dagen stått på samma scen och berättat hur de har det i dag på sina HVB-hem. Kollektiva bestraffningar, vuxna som inte har tid att lyssna. Brist på rättigheter. 550 personer i publiken lyssnade och blev berörda. Både av Morgan och av ungdomarna. 550 personer som vill det allra bästa för de barn som befinner sig i samhällets vård. "Vi är fortfarande eran framtid. Era barn hade också kunnat ha det såhär", sa Jojo, 17 år. "Det känns som det kan bli en förändring", sa Morgan. Ja!! tänkte vi.