torsdag 17 mars 2011

Skolan viktig för barn i samhällsvård

Hjälp placerade barn att klara sig bättre i skolan. Det var temat för seminariet som vi hade på Gothia för att lansera "Ett annat hemma - om samhällets ansvar för placerade barn". På teckningen (gjord av Per Lublin) syns en av huvudtalarna Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete. Han vet allt om alla överrisker för elände som placerade barn har. Han tror också stenhårt på skolan som skyddsfaktor. Helsingborg har omsatt hans forskning i en modell för att stötta barnen. Skolpsykologen Kristin Hinze berättade om SkolFam som lyft placerade barns resultat i matte och svenska men också deras kognitiva förmågor. Det ni! Det kommer artiklar om SkolFam i Dagens Samhälle och i Psykologtidningen snart. Och så finns det ju ett helt kapitel i boken om SkolFam - och ett kapitel av Bo Vinnerljung.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera här