fredag 27 oktober 2006

"Folk är för länge på sina jobb"

Hur har du det på jobbbet Maria Idéhn, PA-utvecklare i Jönköping? Publicerad i SKTF-tidningen 27 oktober 2006 Läs artikeln

tisdag 7 mars 2006

Eleverna fick de vuxna att ändra sig

Barnen ändrade byggplanerna Att bygga hus nästan på skolgården tyckte barnen var ett mycket dumt förslag. När de vuxna förstod att de tog plats från barnens lekar ändrade de sig. Eleverna på Aspuddsskolan i Stockholm är nästan alltid ute på rasterna. De har en jättefin skolgård med ekar, kullar och hemliga vrår. Men så kom det planer på att bygga hus där barnen leker. Elevrådet skrev brev till stadsplanerarna och politiker. Det blev möten där barn och vuxna tillsammans tittade på kartor och diskuterade. Barnen fick visa exakt på vilka platser de leker. När de som planerade husen såg att skolgården verkligen användes ändrade de sig. Några hus ska ändå byggas. Fortfarande för nära skolgården tycker barnen - men det nya förslaget är ändå mycket bättre. Dessutom får skolgården en ny fotbollsplan och en borg. Eleverna på Aspuddsskolan är nöjda. De har lärt sig att det är viktigt att säga vad man tycker och vara envis. Man kanske inte kan ändra allting men man kan påverka även om man är barn. Notis publicerad i Lyckoslanten våren 2006

fredag 10 februari 2006

Att forska om övervikt har låg status

Vi vet att ohälsa som orsakas av stillasittande, stress och dåliga kostvanor ökar. Men praktisk forskning för att hjälpa oss att ändra våra vanor så att vi mår bättre och blir friskare är inte högprioriterat. Det är konstigt tycker Erik Hemmingsson, specialpedagog och forskare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Både Erik och den forskning som bedrivs på hans avdelning är unik i Sverige. Publicerad i Grönt februari 2006

Läs artikeln