fredag 10 februari 2006

Att forska om övervikt har låg status

Vi vet att ohälsa som orsakas av stillasittande, stress och dåliga kostvanor ökar. Men praktisk forskning för att hjälpa oss att ändra våra vanor så att vi mår bättre och blir friskare är inte högprioriterat. Det är konstigt tycker Erik Hemmingsson, specialpedagog och forskare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Både Erik och den forskning som bedrivs på hans avdelning är unik i Sverige. Publicerad i Grönt februari 2006

Läs artikeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera här