torsdag 27 februari 2014

Intervju med Genusfotografen

Det är roligt med jobb som jag får göra helt utifrån egen idé och utforma som jag vill. Så är det med intervjun med genusfotografen Tomas Gunnarsson som kommer den 8:e mars i SocialPolitik.
Jag är lite glad att jag genomförde intervjun innan Tomas fick en massa medial uppmärksamhet för att han genom en omröstning på sin blogg utsåg Årets sexist 2013. Nu skiljer sig min text lite från annat som skrivits och det känns bra. Bland annat får du tips på hur du själv snabbt gör en egen bildgenusanalys:
Vad säger personens kroppsspråk?
Framställs personen som objekt/passiv eller subjekt/aktiv/tänkande/handlande
Vilket perspektiv har bilden; uppifrån, nerifrån, ögonhöjd.
Vilka instruktioner tror du att fotografen gett modellen?
Vad händer om du i tanken byter kön på modellen?
Skulle det bli konstigt? Varför? 

Och såklart - läs Tomas blogg!

måndag 3 februari 2014

Ett annat hemma


Ett annat hemma -om samhällets ansvar för placerade barn kan du köpa genom att skicka ett mejl till ordomening@hotmail.com och berätta just det.
För dig som tror på förändring och att det går att lyssna mer på barnen själva. För dig som ser hopp och tror på alla som arbetar för barns bästa utan att för den skull glömma och bortse från den vanvård och de missförhållanden som rått, och tyvärr fortfarande ibland förekommer.

Innehåller:
 • den sociala barnavårdens historia och framtid
 • rekrytering av familjehem
 • utbildning och stöttning av familjehem
 • hur oerhört viktig skolan är som skyddsfaktor
 • brister i hälsovård 
 • vad placerade barn själva berättat efter avslutad placering
 • hur man kan bli bättre på att lyssna på dem det handlar om
 • den svåra relationen mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna
 • svårigheterna att upphandla ungdomsvård 
 • krishantering och 
 • ansvaret mellan politiker och tjänstemän. 
Pris 98:- inklusive moms, för dig som är student 50:-