måndag 3 februari 2014

Ett annat hemma


Ett annat hemma -om samhällets ansvar för placerade barn kan du köpa genom att skicka ett mejl till ordomening@hotmail.com och berätta just det.
För dig som tror på förändring och att det går att lyssna mer på barnen själva. För dig som ser hopp och tror på alla som arbetar för barns bästa utan att för den skull glömma och bortse från den vanvård och de missförhållanden som rått, och tyvärr fortfarande ibland förekommer.

Innehåller:
 • den sociala barnavårdens historia och framtid
 • rekrytering av familjehem
 • utbildning och stöttning av familjehem
 • hur oerhört viktig skolan är som skyddsfaktor
 • brister i hälsovård 
 • vad placerade barn själva berättat efter avslutad placering
 • hur man kan bli bättre på att lyssna på dem det handlar om
 • den svåra relationen mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna
 • svårigheterna att upphandla ungdomsvård 
 • krishantering och 
 • ansvaret mellan politiker och tjänstemän. 
Pris 98:- inklusive moms, för dig som är student 50:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera här