söndag 25 mars 2012

Vad våld gör med hälsan

Nyligen dödades en kvinna i Malmö av mannen hon hade barn med och hade bestämt sig för att lämna. Han hade släppts fri av domstolen i avvaktan på ett fängelsestraff för tidigare våld mot henne. 17 kvinnor dödas varje år i Sverige av sina män eller f d män.

Det dödliga våldet kan ses som toppen på ett isberg av ett stort folkhälsoproblem menar Anna Berglund, kvinnoläkare och expert på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, i Uppsala.

– Många kvinnor som lever med våld i hemmet söker vård upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symptom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram.

I min kommande artikel i tidningen Genus berättar hon mera om vilka olika symptom och sjukdomar våldsutsatthet kan föra med sig. Trots att sambanden är kända ställer inte vårdpersonal frågor om våld till kvinnorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera här