söndag 30 december 2007

Fältarbetet fyller 50 år

För 50 år sedan gick det en tinnervåg över Göteborg. Det var anledningen till att den förste fältarbetaren Jan Cederlöf anställdes för att jobba uppsökande med ungdomar i deras egna miljöer. Mycket är sig likt i det uppsökande arbetet idag. Fortfarande handlar det om att nå ungdomar i deras offentliga liv, när de träffas spontant eller planerat, ute på stan. I Socionomen kan du läsa om hur fältarbetet utvecklats under 50 år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera här