söndag 30 december 2007

På Famnen frågar vi vad flickorna själva vill

Famnen är en stödverksamhet i Uppsala för ungdomar med dubbel kulturell uppväxt. Två språk, dubbel uppsättning seder och traditioner är positivt men kan också leda till konflikter i familjen. Olika uppfattningar om sexualitet, äktenskap och den personliga friheten kan föra med sig hot eller våld. Då behövs hjälp för flickorna att veta vad de själva vill och för familjerna att förändras. Läs om Famnens verksamhet, om deras alldeles nya handbok och om Hussien Abowarrad som är nyckelperson i Famnens nätverk . Kommer i Socionomen 30 januari.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera här