söndag 28 augusti 2011

Med livet på schemat

Det heter en avhandling av Camilla Löf på Malmö högskola. Den är läsvärd och pekar på en rad problem med livskunskapsundervisningen. Bland annat att det snarast är elevernas sociala problem än de gemensamma värdena i läroplanen som hamnar i fokus. Skolan har förlorat kontroll över sitt eget uppdrag säger Camilla Löf. Kvinnan på bilden heter Monica Wester och är mamma. Hon anmälde sina barns skola till Skolinspektionen för det sätt på vilket man genomförde SET (Social Emotionell Träning). Hon fick rätt. Vad får det för principiell betydelse? De här frågorna kommer min artikel i nästa nummer av Familjemagasinet att försöka reda ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera här