torsdag 12 januari 2012

Ska självskadande flickor tvångsvårdas tillsammans med kriminella män?

Det tycker inte Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson som skrivit boken Slutstation rättspsyk.
När allmänpsykiatrin ger upp och menar att de inte kan hjälpa flickor och kvinnor med svåra självskadebeteenden då kan dessa kvinnor riskera att dömas tills tvångsvård inom rättspsykiatrin. Där hamnar de tillsammans med män dömda till slutenvård för bland annat grova våldsbrott och våldtäkter. Rättspyk blir en fråga om att rädda flickornas liv men priset är mycket högt.
I sin bok beskriver Sofia och Thérèse en "vård" som innebär isolering, bältesläggning och "aktivt ointresse" som vårdfilosofi. Åtgärder som snarast ökar kvinnornas ångest.
Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson har i flera år arbetat för att de olagliga tvångsmetoderna att förse kvinnorna med hjälmar och läderhandskar ska uppmärksammas och försvinna. Efter många år reagerade Socialstyrelsen. I sin bok skriver författarna att den vård som kan hjälpa de här kvinnorna, och som behöver byggas upp i landstingen, handlar om mycket intensivt stöd i öppenvård och flickornas hemmiljö kombinerat med långsiktig behandling. Det låter vettigt, eller hur?
Vad socialministern, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och placerande landsting tycker återkommer jag till när jag jobbat färdigt med en artikel som är tänkt att publiceras i tidskriften SocialPolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera här