lördag 16 februari 2013

Vilka föräldrar bråkar om barnen i domstol?


Vårdnadstvisterna i domstol  har ökat med 100 procent sedan 2004. Det betyder att ungefär 10 000 barn varje år är med om att deras föräldrar bråkar om var de ska bo och hur umgänget mellan barn och föräldrar ska se ut. 
 Samhället gör inte sin plikt när det gäller barn i svåra vårdnadstvister.  Man har åsidosatt det faktum att de lever i en krigshärd.
Det säger Marianne Gabrielsson, forskningsassistent på FoU Södertörn som tillsammans med Annika Rejmer på rättssociologen vid Lunds Universitet nu genomför den största studien någonsin av vårdnadstvister i Sverige.
De ska försöka ta reda på vilka föräldrar som hamnar i sådana tvister. Vilken livssituation de har, om de kommer från olika länder, om de är i olika åldrar, varför de separerar, om det funnits kränkningar i relationen.
Vi har hypoteser kring det här. Vi tror att det finns missbruk, våld och psykisk ohälsa. Men vi vet inte, det är inte vetenskapligt undersökt, säger Marianne Gabrielsson. Det är henne du ser på bilden. 

Socionomen Tobias Sunnerfjell jobbar på Rädda barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer i Göteborg. Han träffar barn mellan 6 och 13 år som har föräldrar som inte kan sluta bråka fast de separerat. Kanske mår barnen diffust dåligt, har ont i huvudet eller i magen, är oroliga och ledsna. Tobias Sunnerfjell menar att det fortfarande är svårt att hitta individuellt stöd för de här barnen som får sina besvär på grund av föräldrarnas konflikter.   

 De ska ju inte sjukdomsförklaras för att de lever mitt i en konflikt, säger han. 

Läs mer i nästa nummer av Socionomen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera här