söndag 2 september 2012

Slutbråkat om soporna?


Avfallsutredningen har lämnat sina förslag till miljöministern. Den viktigaste förändringen är förslaget att kommunerna ska få tillbaka ansvaret för att samla in allt hushållsavfall, även förpackningar och tidningar. Producenterna, som äger materialet, ska sedan ta hand om och återvinna det. Och betala en schablonavgift till kommunerna för insamlingsjobbet.     

Det här är ett förslag som Avfall Sverige och kommunerna gillar. 

 Medborgarna tror redan idag att det är vi som har ansvaret och vi får väldigt mycket badwill när producenterna inte sköter sig, säger Peter Danielsson, (M), ordförande för Avfall Sverige och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. 


Läs mer i Dagens Samhälle den 6:e september.