onsdag 10 oktober 2012

Besviken över att barnen inte får en egen lagSocialtjänstlagen fyller 30 år i år och har lagats och lappats en del under den tiden. Nu föreslår regeringen ytterligare justeringar, den här gången för att stärka barns skydd. Men Kerstin Wigzell som lämnade Barnskyddsutredningens förslag 2009 är besviken. Hon tycker inte man ska sno in rätten till servicebostad för äldre och skyddet för en 2-åring som far illa i samma lag längre. Men hon är ändå glad för att det sker en förskjutning till förmån för barnen. I Socialtjänstlagen kommer att skrivas in att den som fyllt 15 år kan få öppna insatser utan vårdnadshavarens samtycke. Och att när en utredning avslutats utan något beslut om insats får en uppföljning göras av socialtjänsten under två månader. Läs mer i Socionomen som kommer den 31 oktober.